โครงการแนะนำ

ค้นหาโครงการ

บ้านดี เดอะแฮมิลตัน กาญจนาภิเษก-บางใหญ่
จากแนวคิดในการสร้างสรรค์ทุกโครงการ ... “ทำด้วยใจและเริ่มคิดจากการให้” ตลอด 17 ปี จึงทำให้วันนี้ “เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของเรา ที่จะส่งมอบคุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดี เพื่อสร้าง “ชีวิตที่ดี” ให้กับทุกคน
บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์ - วงแหวน
Inspiration จาก English Heritage ที่อบอุ่น มีเสน่ห์ ด้วยบรรยากาศแบบอังกฤษในแถบชานเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างอบอุ่นและมีความสุข เหมาะแก่การอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ...ความสุขในแบบ English Charming...
เราจะเป็น... “ผู้นำการพัฒนา”
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บนความทันสมัย และคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้การเป็นองค์กร ที่มีจริยธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และความสุขของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ของบุคลากรทุกระดับ