HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

น้องอยู่สูงแค่ไหน น้ำใจเราก็ไปถึง
  • 19 ธ.ค. 2562
  • 63 View

โครงการคนดี ปันสุขก็สุขใจ
(น้องอยู่สูงแค่ไหน น้ำใจเราก็ไปถึง) ปี2562
ครั้งนี้เราเดินทางไปสร้างความสุขให้กับน้องๆทั้ง 3 โรงเรียนบนดอยสูงอ.บ่อเกลือ จ.น่าน
1. โรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน
2. โรงเรียนบ้านป่ากำ
3. โรงเรียนศศช.บ้านห้วยลั๊วะ
 และไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆทั้ง 3 ร.ร.
ด้วยพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ น้องๆจะขาดแคลนอาหารและไม่ค่อยได้ทานอาหารที่ปรุงด้วยของสด ครั้งนี้เราไปทำอาหารมื้อคุณภาพให้น้องๆได้อิ่มท้องและได้สารอาหารอย่างครบถ้วน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคให้กับน้องๆ และทำห้องสมุดให้ร.ร.บ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน
 งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 

ไฮไลท์ที่เกี่ยวข้อง