HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

เดินหน้ามอบถุงยารักษ์โลก
  • 6 ส.ค. 2562
  • 1395 View

เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำทีมตัวแทนองค์กร ร่วมสนับสนุนถุงผ้าสำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วย ในโครงการ “ถุงผ้ากู้โลก” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติก  โดยนำร่องมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยาจำนวน 4,000 ใบ พร้อมร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้นำไปใช้จัดสรรเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ และ ภญ.พาขวัญ  ปุณณุปูรต           (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ  สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อเร็วๆ นี้

ไฮไลท์ที่เกี่ยวข้อง