HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

จิตอาสาคนดี ดี-แลนด์ ร่วมพลังช่วยกันเก็บกระทงหน้าคลองทหารเรือ
  • 12 พ.ย. 2562
  • 1015 View

จิตอาสาคนดี ดี-แลนด์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลสมุทรสาคร ช่วยกันเร่งเก็บกระทงบริเวณคลองทหารเรือ หน้าศาลากลางจังหวัด เนื่องจากเป็นคลองที่มีคนนิยมมาลอยกระทงกันมาก
อาจทำให้น้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำในคลอง ทางบริษัทฯจึงได้นำพนักงานมาช่วยเก็บให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียคืนความสะอาดและทัศนียภาพอันดีให้กับจ.สมุทรสาคร

ไฮไลท์ที่เกี่ยวข้อง