HIGHLIGHT

HIGHLIGHT

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัดร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • 31 มี.ค. 2562
  • 1427 View

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัดร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง 
โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยยงค์  คูเพ็ญวิจิตตระการ นายกเทศมนตรี รับ
มอบเสื้อให้กับพนักงานกวาดถนนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 66 ตัว  
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เมื่อเร็วๆนี้

ไฮไลท์ที่เกี่ยวข้อง