มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเรา

ร่วมงานกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร
ดี-แลนด์เชื่อมั่นในพลังของทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน “CARE(SS)” จึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราทุกคนยึดมั่นในการอยู่ร่วมกัน ในองค์กรแห่งนี้ และเป็นพันธสัญญาที่เราให้แก่กัน และจะส่งมอบความรู้สึกดีๆนี้ให้กับลูกค้าของเรา
“CARE(SS)”
Customer Centric
ลูกค้าสำคัญ
Admire in Organization
เชื่อมั่นในองค์กร
Ready to Change
พร้อมเปลี่ยนแปลง
Eager to Success
แสวงหาความสำเร็จ
Sharpness
คมแบบมืออาชีพ
Speed
เร็วและสำเร็จ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
จำนวนที่เปิดรับ
ติดต่อฝ่ายบุคคล
จันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.
Address : บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 99/10-14 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-119-199 / 094-549-5711 หรือ 1793
หรือส่ง Resume สมัครงานมาที่ E-mail : [email protected]
Line : hrdland
สวัสดิการพนักงาน
Welfare