จองยูนิตออนไลน์

ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองผ่านทางออนไลน์

โครงการที่เปิดจองออนไลน์

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด vrr ob1

ราคาเริ่มต้น 7.99 ล้านบาท

วิลลาเรส

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด about255758

ราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท

เดอะพราวไรส์

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด tpb ob

ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท

เดอะพราว

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด dct ob

ราคาเริ่มต้น 3 ล้านต้นๆ

ดีทาวน์โกรว์

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด about2562

ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท

บ้านดี เดอะแฮมิลตัน

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด about2561

ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท

บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด bdh2 ob

ราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท

บ้านดี เดอะแฮมิลตัน

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด bdv ob

ราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท

บ้านดี เดอะวัลเล่ย์