จิตอาสาคนดี ดี-แลนด์ ร่วมพลังช่วยกันเก็บกระทงหน้าคลองทหารเรือ

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด n0047
จิตอาสาคนดี ดี-แลนด์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลสมุทรสาคร ช่วยกันเร่งเก็บกระทงบริเวณคลองทหารเรือ หน้าศาลากลางจังหวัด เนื่องจากเป็นคลองที่มีคนนิยมมาลอยกระทงกันมาก อาจทำให้น้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำในคลอง ทางบริษัทฯจึงได้นำพนักงานมาช่วยเก็บให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียคืนความสะอาดและทัศนียภาพอันดีให้กับจ.สมุทรสาคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 142750910 3810012092375147 3566141046113222071 n

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม)

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 132634507 3722552867787737 687643575454133492 n

สู้ภัยCovid-19

สู้ภัยCovid-19 จากวิกฤตสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และ มูลนิธิ คนดี ดี-แลนด์ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุน