ดี-แลนด์ ทำดีเพื่อพ่อ สนามหลวง

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด n0003
ทีมพนักงานดี-แลนด์และทีมผู้บริหาร ร่วมกันแจกจ่าย สำหรับน้ำดื่มและสิ่งของที่ลูกบ้านดี-แลนด์และลูกค้าศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ได้ร่วมสมทบกับทางดี-แลนด์ ซึ่งเหล่าจิตอาสาก็ได้เดินทางไปช่วยกันแจกจ่ายน้ำดื่ม ขนม และอาหาร ให้กับประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 142750910 3810012092375147 3566141046113222071 n

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม)

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 132634507 3722552867787737 687643575454133492 n

สู้ภัยCovid-19

สู้ภัยCovid-19 จากวิกฤตสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และ มูลนิธิ คนดี ดี-แลนด์ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุน