We provide quality living to everyone for sustainable growth.

History

ประวัติความเป็นมา
History
"D-LAND GROUP COMPANY LIMITED"
 

2559
จากชื่อเสียงของดี-แลนด์
ปัจจุบัน D Town Sri Racha จากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ดี-แลนด์สยายปีก สู่โซนตะวันออก สานต่อความสำเร็จจากโครงการ “ดีคอมเพล็กซ์ ศรีราชา-นิคมปิ่นทอง 1” และคิดต่อเนื่องเพื่อขยายการลงทุนด้วยโครงการมิกซ์ยูส “ D Town-สวนเสือศรีราชา” กับคอนเซ็ปต์ “ The Port City” เนรมิตเมืองทันสมัยใจกลางศรีราชา ตกผลึกความความคิด จนเป็น Product เพื่อการลงทุน ใส่ใจทุกรายละเอียดจนเกิดเป็น มินิอพาร์ทเม้นท์ ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบการลงทุนและการพักอาศัย รวมทั้งเกิดคอนโดแรก ของดี-แลนด์ ที่ใช้ชื่อว่า D Park Condo

 
2557-2558
ด้วยความเป็นคนที่ไม่เคยหยุดที่จะคิด
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เก็บทุกรายละเอียด ก่อนที่จะออกมาเป็นบ้านสักหลัง ทำให้บ้านของดี-แลนด์ มีดีไซน์ที่ตรงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ และไม่ลืมที่จะนำ สเน่ห์ของวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับแบบบ้านให้มีเอกลักษณ์ ในตามแบบฉบับของดี-แลนด์ อีกทั้งฟังก์ชั่นที่ทันสมัยและเข้าใจลูกค้า อย่างแท้จริง The Proud พระราม2 จึงสร้างปรากฏการณ์ยอดขาย 20 หลังภายในวันแรกที่เปิดโครงการ

และวิสัยทัศน์ที่ต้องการมีส่วนร่วมทำให้สังคมน่าอยู่ โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” จึงเป็นรูปเป็นร่างและขยายต่อยอดกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานในองค์กร ลูกบ้าน และชุมชนรอบข้าง เพื่อหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างจิตอาสาในใจ และเกิดสังคมที่น่าอยู่ต่อ ๆ ไป อาทิ กิจกรรม ปล่อยปะการังเทียม กิจกรรมจักรยาน..เพื่อน้องคนดี กิจกรรมแคมป์เด็กดี และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดารอีกมากมาย

 
2556
หลังจากดี-แลนด์ได้ทำการ Rebranding
หลังจากดี-แลนด์ได้ทำการ Rebranding  มาได้เป็นเวลากว่า 1 ปี ในปีนี้ได้เกิดโครงการใหม่ ที่อยู่บนมาตรฐานใหม่ ของดี-แลนด์ นั่นก็คือ โครงการบ้านดี เอกชัยพลัส ที่มีการนำเอาเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นสมุทรสาคร ในเรื่องของป่าโกงกาง เข้ามาออกแบบผสมผสานเข้ากับแบบบ้านทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นอย่างลงตัว ให้กับลูกบ้านทุกหลังได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

 
2555
ดี-แลนด์มองเห็นโอกาสในอนาคต
ดี-แลนด์มองเห็นโอกาสในอนาคต ด้วยผ่านประสบการณ์ การพัฒนาแบบบ้านทุกกลุ่มมาตลอดเวลากว่า 10 ปี วันนี้เราจึงมั่นใจในการก้าวต่อไปข้างหน้า และความ ท้าทายมากขึ้นกับ Porto Chino ธุรกิจ Lifestyle Mall บนพื้นที่ริมถนนพระราม 2 เพื่อสร้างให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร 

2554
เดินหน้าอย่างเต็มกำลัง
เดินหน้าอย่างเต็มกำลังกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี วันนี้ดี-แลนด์เริ่มทำการ Rebranding เพื่อที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้ดี-แลนด์มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถที่จะ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชาวสมุทรสาครให้ดีขึ้น แต่ไม่ละทิ้งวิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ดีงามของสมุทรสาครเอาไว้ จึงเกิดเป็นการ ผสมผสานระหว่างความทันสมัยเข้ากับ ความเป็นท้องถิ่นอย่างลงตัว โดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า ดี-แลนด์ ใช้ใจคิด เพื่อชีวิตอีกขั้น

2553
จากชื่อเสียงของดี-แลนด์
จากชื่อเสียงของดี-แลนด์ ที่ผ่านประสบการณ์ การพัฒนาโครงการมาตลอด 9 ปีในพื้นที่สมุทรสาคร ด้วยเมืองที่มีขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยคนจาก หลากหลายอาชีพ-ธุรกิจที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่ เข้ามาทำงาน ดี-แลนด์มองเห็นโอกาสในการพัฒนา โครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ “บ้านดี” เพื่อนำเสนอทาวน์โฮม ที่มีรูปแบบดีไซน์และฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มครอบครัว เริ่มต้นในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท
2552-2551
แบบบ้านและการบริการหลังการขาย
แบบบ้านและการบริการหลังการขาย เป็นสิ่งที่ ดี-แลนด์ ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราคิดที่อยากจะพัฒนาโครงการต่อมา ซึ่งต้องการที่จะนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ มากขึ้น ที่เน้นส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการดีขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ The Proud หนึ่งในผลงานบนความภูมิใจจากดี-แลนด์ 

 
2550
กับ 2 โครงการในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
กับ 2 โครงการในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ดี-แลนด์รู้จักความต้องการ และเข้าถึงหัวใจของคนซื้อบ้านมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องแบบบ้าน และฟังก์ชั่นการใช้งานแล้ว ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับ เรื่องการบริการหลังการขาย ด้วยความที่เป็นบริษัทคนท้องถิ่น ทำให้ดี-แลนด์ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะจบกระบวนการขายแล้วก็ตาม ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาลูกค้าผ่าน 3D Experience จากดี-แลนด์คือ Design / Difference / Develop Total Quality of Life ในทุก ๆ โครงการของดี-แลนด์ 

 
2549-2547
จากชื่อเสียงของดี-แลนด์
กับโครงการแรกที่ประสบความสำเร็จด้วยดี จากยอดขายที่สามารถ ปิดโครงการได้ในเวลาไม่ถึงปี เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแรงส่ง ที่มีพลังมากยิ่งขึ้น เราเดินหน้าด้วยการเริ่มต้นโครงการที่สองจาก ที่ดินผืนใหญ่ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “รินรดา โอเรียนทอล” โดยมีการ วางแผนสินค้าภายในโครงการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ทาวน์โฮม 2 ชั้น / ทาวน์โฮม 3 ชั้น / อาคารพาณิชย์ / ทาวน์โฮม 3 ชั้นเล่นระดับ / บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

 
2546
ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม
ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่และมีความคิดที่อยากจะพัฒนา แบบบ้านที่มีความทันสมัยออกสู่ตลาด ให้มีความแตกต่าง จากบ้านทั่วๆ ไปในยุคนั้น แต่ก็คงไว้ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้วยพื้นฐาน ที่เราทราบดีกว่าคนที่สมุทรสาครต้องการอะไร ดังนั้น ทุกองค์ประกอบดังกล่าวจึงถูกสร้างขึ้นบนแบบบ้าน ในโครงการแรกของดี-แลนด์ นั่นก็คือ โครงการรินรดา ท่าจีน  

 
2545
จากจุดกำเนิดบนความร่วมมือ ของลูกหลานคนสมุทรสาคร
จากจุดกำเนิดบนความร่วมมือ ของลูกหลานคนสมุทรสาครที่ใช้ชีวิตในวัยเด็กและเติบโต ในจังหวัดนี้ ที่เห็นโอกาสจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครัวทำ ว่าน่าจะสร้างโอกาสก้าวหน้า ทางการลงทุน ในอนาคต ซึ่งวันหนึ่งมีที่ดินแปลงเล็กในทำเลน่าสนใจ จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้น ของ ดี-แลนด์ ในความร่วมมือลงทุนบนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์