ดี-แลนด์ กรุ๊ป คว้าโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม

Previous
Next
ดี-แลนด์ กรุ๊ป คว้าโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ เอ็มดีไฟแรงแห่งดี-แลนด์ กรุ๊ป เข้ารับโล่รางวัล “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” ในงาน “พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562” ที่จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการทุ่มเทและเดินหน้าผลักดันวัฒนธรรมองค์กร “CARE(SS)” หรือการใส่ใจดูแลกันด้วยหัวใจ ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติตามและถ่ายทอดออกมาผ่านการดำเนินธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ครบทุกมิติทั้งในและนอกองค์กร จนทำให้ดี-แลนด์ กรุ๊ป เป็น 1 ใน 9 จากทั้งหมด 85 องค์กร ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุดในครั้งนี้ และได้รับโล่รางวัลดังกล่าวมาครอบครอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 142750910 3810012092375147 3566141046113222071 n

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม)

เปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

DLAN GROUP บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด 132634507 3722552867787737 687643575454133492 n

สู้ภัยCovid-19

สู้ภัยCovid-19 จากวิกฤตสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และ มูลนิธิ คนดี ดี-แลนด์ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุน